Vraag naar olie neemt weer toe

De wereldwijde vraag naar olie is voor het eerst sinds anderhalf jaar weer gestegen. De groeiende vraag zal volgend jaar naar verwachting doorzetten, als het prille herstel van de wereldeconomie aanhoudt.

Dat schrijft het Londense Centre for Global Energy Studies (CGES) in zijn gisteren verschenen maandelijkse analyse van de oliemarkten.

Ook de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, constateerde in een eerder deze maand uitgekomen rapport van de OPEC voor het eerst sinds lang weer een groeiende vraag naar olie.

In het derde kwartaal van dit jaar steeg de wereldwijde vraag naar olie naar gemiddeld 84,7 miljoen vaten per dag (een vat is 159 liter). Een kwartaal daarvoor was dat nog 83 miljoen. Sinds begin 2008 is de wereldwijde vraag naar olie, gemeten van kwartaal op kwartaal, alsmaar afgenomen.Die trend is nu doorbroken. Het herstel van de vraag naar olie is op alle continenten te zien, behalve Afrika. Het sterkst is de vraaggroei in China, waar de overheid de economie massaal steunt met allerlei programma’s, zoals de investering in wegen en andere infrastructuur. Het aantal verkochte nieuwe auto’s is in China met meer dan 10 procent gestegen sinds de start van dit programma.

Volgens huidige prognoses van de OPEC zal de wereldwijde vraag naar olie over geheel 2009 uitkomen op een gemiddelde van 84,3 miljoen vaten per dag. Vorig jaar was dat 85,7 miljoen.

Voor 2010 verwacht de OPEC een verdere vraaggroei met 0,75 miljoen vaten per dag. De prognose van het Londense CGES ligt iets lager, op een groei van 0,7 miljoen vaten per dag. Het Internationaal Energie Agentschap in Parijs zit veel hoger, en voorspelt een groei van 1,3 miljoen vaten olie per dag. Of die groei ook optreedt zal afhangen van het verdere herstel van de wereldeconomie, en de hoogte van de olieprijzen. Hoge olieprijzen zullen de vraag remmen.

Of de olieprijzen het komend jaar zullen stijgen, is onzeker. De olieproductie neemt het komende jaar ook toe, onder andere in Brazilië en de Kaspische regio. Dat vermindert de druk op de prijzen. Verder hangen de olieprijzen samen met de sterkte van de dollar en met het beleggingsgedrag van speculanten.