Vakbond: doodsteek Meavita afkomstig van Bussemaker

Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) wist dat haar weigering van financiële steun aan Meavita „de doodsteek” voor dit zorgconcern was. Dat stelt Abvakabo FNV in het verzoekschrift aan de Ondernemingskamer waarmee de vakbond vraagt om onderzoek naar wanbeleid bij Meavita.

De bond haalt een brief van Bussemaker aan waarin zij Meavita op 12 februari meldt geen basis te zien voor overleg over een reddingsplan op rijkskosten. Als de zorgkantoren daarop geen voorschotten meer geven, schrijft Bussemaker de Kamer op 17 februari dat dit „uiteraard” betekent dat Meavita lange tijd „van liquide middelen verstoken” blijft.

Dan kan je dus wachten op een spoedig bankroet, aldus Abvakabo. Een week later kreeg Meavita, indertijd ’s lands een na grootste zorgbedrijf, uitstel van betaling, kort daarop ging het failliet.

Toenmalig bestuursvoorzitter Charles Laurey stelde later dat de overheid Meavita moedwillig ten onder liet gaan, om de noodlijdende thuiszorg duidelijk te maken dat falende bedrijven niet op steun hoeven rekenen. Volgens hem was het bankroet niet nodig geweest.

Abvakabo toont begrip voor „het ongeduld van de staatssecretaris, die de loze Meavitabeloften en geschonden toezeggingen beu was”, maar niet voor haar optreden. Volgens de bond beseft „iedereen die de was kan doen” dat door de gevolgde aanpak „ieder bedrijf getermineerd wordt”. Abvakabo bekijkt de rol van politiek en zorgkantoor „dan ook met argusogen”.

Dat Meavita faalde, staat volgens Abvakabo buiten kijf. Daarom, en als genoegdoening voor getroffen werknemers, spant de bond de procedure bij de Ondernemingskamer aan. Uiteindelijk wil Abvakabo de verantwoordelijke bestuurders aansprakelijk stellen. In een rapport aan Volksgezondheid schreef het College Sanering Zorginstellingen de ondergang van Meavita vooral toe aan ontoereikend bestuur.

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof behandelt het rekest op 14 januari volgend jaar.

Voor sanering van twee grote werkmaatschappijen, in Den Haag en Groningen, is het Rijk afgelopen zomer 48 miljoen euro steun gevraagd. Andere zorgbedrijven hebben bezwaren geuit tegen verondersteld oneigenlijke staatssteun. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de aanvraag in behandeling.

Nieuws en achtergronden op nrc.nl/meavita