Tsjechië biedt excuses aan voor gedwongen sterilisatie van Roma

De Tsjechische premier Jan Fischer heeft in het openbaar zijn excuses aangeboden voor de gedwongen sterilisatie van Romavrouwen in het verleden. In het voormalige Tsjechoslowakije werd in de jaren zeventig een programma opgezet om Romavrouwen te steriliseren, wat doorging tot in 1990, een jaar na de val van het communistische bewind in dat land. Tot voor kort ging de praktijk nog sporadisch verder al was het geen officieel beleid meer. De gedwongen sterilisatie moest het „hoge, ongezonde” geboortecijfer onder Roma terugdringen.

Het Tsjechische parlement nam onlangs een motie aan die de regering oproept de praktijk helemaal te bannen, nadat in 2005 de Tsjechische ombudsman de gedwongen sterilisatie ongrondwettelijk had genoemd. Mensenrechtenorganisaties voerden daarvoor een jarenlange strijd.

Een woordvoerder van een vereniging van slachtoffers ziet in de excuses een goede eerste stap. „Maar er moet ook nog gerechtigheid komen voor al die vrouwen. Ook hopen we dat dit dient als voorbeeld voor Slowakije waar het probleem van gedwongen sterilisatie nog steeds niet is aangepakt”, aldus Elena Gorolova.

Volgens Rob Kushen van het European Roma Rights Centre in Boedapest is de praktijk ook in Tsjechië nog steeds niet volledig verdwenen. Er lopen twintig klachten tegen gezondheidsinstanties. „Wij hopen dat de Tsjechische regering deze zaken nu als een prioriteit gaat behandelen”, aldus Kushen.