Tot 2014 weinig werk voor jongeren

De recessie is officieel voorbij, maar de arbeidsmarkt blijft door het naijleffect van de crisis nog jaren slecht. Tot 2014 komen vooral ongeschoolden en academici moeilijk aan een baan. Vooral studenten economie en rechten krijgen het lastig.

Dat blijkt uit een arbeidsmarktprognose die het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) vandaag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2014 neemt de werkgelegenheid de komende jaren in vrijwel alle sectoren sterk af. Het aantal banen stijgt nog wel in de medische sector (artsen, verzorgenden) en de pedagogische (leraren), al is in die laatste categorie de echte banengroei voorbij: er zijn nog wel leraren nodig, maar niet zoveel als de afgelopen jaren.

Dankzij de vergrijzing is de schade nog te overzien, stelt het ROA. Met name hbo’ers profiteren van de grote groep ouderen die met pensioen gaat. In hbo-functies zijn relatief veel ouderen werkzaam.

Opvallend is de voorspelde geringe vraag naar schoolverlaters met een technische opleiding. Afgelopen jaren werden er juist campagnes gevoerd om het aantal mensen met een technische opleiding te vergroten. „Die campagnes hebben hun effect gehad”, zegt ROA-onderzoeker Cörvers. „Er zijn er nu genoeg.”

Werkgelegenheid: pagina 14