's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten

Officieel woon ik in Brussel, maar ik vertelde nog niet dat ik eigenlijk pendel tussen Brussel en Zimbabwe. Ik ben namelijk godsvruchtig getrouwd met Mr. Lovemore Masvingo, die in de Zimbabweaanse ambassade te Brussel werkte totdat hij een paar weken geleden stierf. Vandaar dat ik de laatste weken wat zwartgallig ben, lichtjes sarcastisch zelfs. We waren elf lange jaren getrouwd maar werden niet gezegend met vele kinderen, zelfs niet met eentje. Lovemore stierf na een ziekte die slechts vier uur duurde. Zelfs voor iemand uit Afrika is dat enorm snel.

Voor zijn dood waren we beiden christenen. Na zijn dood besloot ik om niet te hertrouwen en evenmin een kleine zijstap te zetten om een bastaardkind te krijgen want de Bijbel is tegen beide therapieën voor de rouw. Wijlen mijn echtgenoot stortte 2,5 miljoen dollar op een bankrekening hier in Vlaanderen. Dat is veel geld. We hebben ons hele leven hard gewerkt; ik als kruidenier, Lovemore voor de staat.

Ons geld staat nog steeds op de bankrekening. Het staat daar goed, maar toch baart het me zorgen. Gisteren vertelde mijn dokter mij dat ik een serieuze ziekte heb, zijnde een kankerprobleem. Bovendien ben ik genetisch belast. In mijn familie krijgen we snel beroertes, zeker als we stress hebben. Ik kan je verzekeren, zo’n bezoekje bij de arts geeft je stress.

Maar ik ben niet bang van de dood omdat ik weet waar ik heen ga. Ik weet dat ik in de boezem van de Heer zal wonen. Exodus 14 vers 14 zegt dat de Heer voor mijn geval zal vechten en dat ik vrede zal kennen.

Nu ik mijn toekomst ken en ik erin probeer te berusten, opdat ik geen beroertes zou krijgen, heb ik besloten het geld aan een kerk of individu te storten die het zal gebruiken zoals ik hieronder beschrijf.

Ik wil een kerk of een individu die het geld zal gebruiken voor weesjes, weduwen en om ervoor te zorgen dat het huis en woord van God overeind blijven. Dus liefst van al een kerk of anders een individu met heel sterke schouders.

Onthoud: Met God is alles mogelijk. HIJ GEEFT AAN DE GEVER. Daarom zou ik willen vragen dat jij eerst een kleine vertrouwenssom van 3.000 euro stort op BE 734 3571128 82, als bewijs dat je kan geven. Van zodra ik jouw blijk van goddelijkheid heb ontvangen, maak ik de som vrij waarmee jij het huis van God zal stutten. Ik ben blij dat ik altijd als een goed mens geleefd heb en niet enkel als het mij uitkwam. Ik bid dat jij dezelfde gouden inborst hebt.

Uitkijkend naar je antwoord, verblijf ik in de geest van de Heer.

Fambai Zvakanaka.

Saskia de Coster

    • Saskia de Coster