Massaontslag TNT weer stap dichterbij

De vakbondsleden bij TNT Post zijn niet bereid loon in te leveren in ruil voor behoud van werkgelegenheid. Dit blijkt uit een enquête die de bonden hebben gehouden en waarvan de uitslag gisteravond is bekendgemaakt. De directie van TNT is „teleurgesteld”, zegt een woordvoerder. Als er geen akkoord komt, dreigen er 4.500 gedwongen ontslagen.

De vakbonden AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en de Bond van Postpersoneel hadden hun leden twee scenario’s voorgelegd: inleveren gekoppeld aan behoud van werkgelegenheid, of behoud van loon met ontslagen als gevolg. Deze keus vloeide voort uit onafhankelijk onderzoek dat de bonden eerder lieten uitvoeren.

Ruim 60 procent van de vakbondsleden stemde tegen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Die uitslag is „kraakhelder”, vindt bestuurder Inge Bakker van CNV Publieke zaak. „Het is duidelijk dat onze leden het meer dan zat zijn en geen vertrouwen hebben in TNT. Ze zitten al heel lang in onzekerheid en zien geen perspectief meer. Dan is de redenatie al snel: straks lever ik loon in, maar raak ik alsnog mijn baan kwijt”, aldus Bakker.

Hoeveel vakbondsleden hebben meegedaan aan de enquête wilde Bakker niet kwijt – de organisatiegraad bij TNT ligt op ongeveer 50 procent van de werknemers.

De bonden gaan op 1 december opnieuw onderhandelen met de directie. In plaats van inleveren komen ze met een looneis van 1,5 procent. „Ik zie niet in hoe dat ons postbedrijf kan helpen”, zegt een woordvoerder. Volgens Bakker van het CNV is loonsverhoging een logisch gevolg van de keuze die de leden hebben gemaakt. „We gaan nu voor inkomensbehoud, dus ook koopkrachtbehoud.”

Aangezien de inflatie op ongeveer 1 procent zal uitkomen, zetten wij in op een loonsstijging van 1,5 procent.” TNT zegt dat juist een loonsverláging noodzakelijk is door het snel teruglopende postvolume (5 procent per jaar) én omdat grote klanten overstappen naar de concurrentie. Zo verruilde de Belastingdienst deze maand TNT Post voor Sandd. De woordvoerder van TNT noemt de looneis daarom „onrealistisch”.

„Ik vind de redenatie van TNT niet helemaal onbegrijpelijk”, zegt CNV’er Inge Bakker. „Maar onze leden hebben gekozen. Daar hebben wij ons aan te houden bij nieuwe onderhandelingen.”

Twee weken geleden stelde TNT Post in een brief aan zijn medewerkers een loonsverlaging van 3,5 procent voor, in ruil voor het verdwijnen van ‘slechts’ 1.000 banen. Onduidelijk is wat de niet-vakbondsleden vinden. „We zullen verder moeten met de bonden. Zij zijn de wettige vertegenwoordigers van de werknemers”, aldus de woordvoerder. „Ik ga er nog steeds van uit dat we tot een akkoord zullen komen, maar het moet wel snel gebeuren.”

Vakbondsbestuurder Peter Wiechmann van AbvaKabo FNV heeft er een hard hoofd in. Bij de onderhandelingen van volgende week zet hij in naast loonsverhoging in op een goed sociaal plan voor de mensen die hun baan gaan verliezen bij TNT Post. Dat er ontslagen gaan vallen, daar is Wiechmann zeker van. „TNT heeft altijd gezegd dat er de komende drie jaar 11.000 banen zullen verdwijnen als de lonen niet worden verlaagd. Uit het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, werd ook duidelijk dat behoud van arbeidsvoorwaarden hoe dan ook banen kost.” Wiechmann houdt rekening met 4.500 gedwongen ontslagen.

Bonden en directie onderhandelen al drie jaar over een saneringsplan. In het voorjaar verwierpen de vakbondsleden ook een principeakkoord dat door hun bestuurders was gesloten met de directie.