Landverlies door satellietmeting

Ruim honderd boeren hebben geklaagd bij minister Verburg (Landbouw, CDA) over nieuwe metingen van hun land. Door deze metingen, onder meer gebaseerd op satellietbeelden, zouden sommige boeren 10 tot 15 procent minder land krijgen. Daardoor zouden zij minder recht op subsidies hebben, en bovendien zouden zij meer mest moeten afvoeren van hun bedrijf.

Tot voor kort werd de grootte van de 750.000 percelen bepaald op grond van cijfers van het Kadaster. De Europese Commissie eist echter dat voor perceelsmetingen in alle lidstaten satellietbeelden worden gebruikt. Daarbij worden sloten en houtwallen niet meer meegerekend. „Dat mag niet meer”, stelt een woordvoerder van minister Verburg, die spreekt van een „correctie” op vorige metingen.

Voorzitter Albert Maat van boerenorganisatie LTO Nederland heeft in een brief aan de minister gevraagd om overleg om „onrust en onbegrip” weg te nemen. „De hamvraag is hoe correct deze metingen zijn”, aldus LTO Nederland. „De voorbeelden waaruit blijkt dat er juist zeer onzorgvuldig is gewerkt zijn talrijk.”

In veel gevallen, stelt LTO Nederland, worden op satellietbeelden de akkerranden niet meegeteld, aangezien zij aan het oog zijn onttrokken door bomen, „terwijl er toch echt gras onder zit”. Bij andere boeren blijkt een sloot van vijf meter als gevolg van satellietmetingen ineens twaalf meter breed te zijn. „Boeren raken hectares kwijt.” De Nederlandse landbouw wordt volgens LTO Nederland door de nieuwe Europese meetmethode onevenredig hard getroffen, aangezien deze veelal kleinschalig is en relatief veel sloten en bosschages telt.