Het kwartje van Bos

Het einde van het jaar nadert, tijd voor de verkiezingen van mannen en vrouwen van het jaar. De best geklede, de populairste politicus, de beste topman, etcetera. De komende weken zullen bladen, kranten en internetsites de uitslag van de vele verschillende verkiezingen bekendmaken.

Er is één prijs die zeker voorbij gaat aan de politicus van vorig jaar. Wouter Bos, in 2008 gelauwerd om zijn moed tot drastisch ingrijpen in de financiële sector, wint dit jaar niet de Harriët Freezer-ring, de Feministische Meetlatbokaal, de Opzij Literatuurprijs of een andere trofee die uitdrukking geeft aan een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse vrouwenemancipatie.

In het jaar dat de politiek de oproep van enkele vrouwenbewegingen om meer dames in topfuncties te benoemen serieus lijkt te overwegen, gooit de minister van Financiën drie rolmodellen op de vuilnisbelt.

Uit zijn vorige week voorgenomen benoeming van een nieuwe raad van commissarissen voor de te combineren bank ABN Amro/Fortis Bank Nederland blijkt dat de minister voor acht posities twee vrouwen op het oog heeft: Corus-bestuurder Marjan Oudeman en hoogleraar ‘transformatiemanagement’ Annemieke Roobeek. Dat is 25 procent ‘vrouw’, tussen zes mannen (Hessel, Hans, Steven, Bert, Erik en Peter). Nog afgezien van een ieders specifieke competenties is dat percentage voor Bos uit politiek oogpunt een gemiste kans.

Een kwart is beduidend lager dan de 40 procent die de lobbygroep/headhunter Woman Capital in oktober bepleitte als percentage voor een in te voeren wettelijk minimum voor vrouwen in raden van toezicht en commissarissen bij grote (overheids)instellingen en beursgenoteerde bedrijven. Bos’ eigen partijgenoten in de Tweede Kamer, Paul Kalma voorop, willen niet zo ver gaan, maar zijn voor een ‘streefcijfer’ van 30 procent voor vrouwen in dergelijke toezichtorganen. Alleen dan, zo luidt hun veronderstelling, zal de positie van dames in het grote bedrijfsleven noemenswaardig kunnen toenemen.

Uit onderzoek zou blijken dat het percentage vrouwen in topfuncties in Nederland op dit moment nog geen 6 procent bedraagt. In Noorwegen – hét lichtend voorbeeld voor de vrouwenbeweging – is na wettelijke verankering dit percentage tot 45 procent gestegen.

Die score had de vader van twee dochters in één klap kunnen overtreffen door de drie zittende vrouwelijke commissarissen van Fortis aan te houden. Maar Bos besloot om Inge Brakman, Hélène Vletter en Ada van der Veer te passeren. Ook door een feministische bril bezien heeft de PvdA-leider zijn rode jasje uitgedaan.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen