Geld kort

Veel gehandicapten lopen compensatie voor ziektekosten mis

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Chronisch zieken en gehandicapten met recht op compensatie van ziektekosten lopen deze vaak mis. Dat blijkt uit een analyse door TNO van het meldpunt van de patiëntenorganisatie CG-raad. Van de mensen die in 2010 een compensatie voor hoge ziektekosten mislopen, heeft 30 procent ernstige beperkingen. In 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) ingegaan ter vervanging van de regeling voor buitengewone uitgaven. Maar het afbakenen van de groep mensen die recht op deze compensatie heeft, is lastig. Daardoor vallen er nog veel mensen, onder wie blinden en rolstoelgebruikers, buiten de boot.

Weigeren hulp: geen recht op kinderbijslag

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Ouders van onder toezicht gestelde kinderen kunnen een jaar hun kinderbijslag verliezen als zij hulp weigeren. Zo kunnen zij worden gedwongen de schriftelijke aanwijzingen van een gezinsvoogd op te volgen over verzorging en opvoeding van hun kind. De ministerraad is het met ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) eens om dat toe te voegen aan een wetsvoorstel over kinderbeschermingsmaatregelen.

Advies gedupeerden DSB soms onwettig

Amsterdam. Organisaties die opkomen voor de belangen van gedupeerde klanten van DSB Bank, zoals de Stichting Hypotheekleed, mogen in individuele gevallen geen financieel advies geven of bemiddelen. Zij hebben daarvoor een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), aldus de toezichthouder gisteren. Collectieve belangenbehartiging van gedupeerden door organisaties vormt geen probleem. Maar wanneer zij zich over individuele dossiers buigen, kan het zo zijn dat zij de regels overtreden. Of dat zo is, hangt af van de aard van de hulp die zij bieden, legt een woordvoerder van de AFM uit. Komt dat neer op een financieel advies, dan is een vergunning nodig. (ANP)

Helft polissen anders bij zorgverzekeringen

Rijswijk. Ruim de helft (56 procent) van de polissen voor de zorgverzekering gaat volgend jaar veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van Verzekeringssite. De wijzigingen komen bij een kwart van de verzekeringen ten goede aan de consument. Hun verzekeraar breidt de vergoedingen uit. Bij een kwart betekent het een achteruitgang en bij 6 procent hebben beide partijen voordeel. Vooral op het gebied van de fysiotherapie verandert er veel. Veel verzekeraars hebben het aantal behandelingen dat ze vergoeden verlaagd. Dit terwijl vorig jaar eenderde de vergoedingen voor fysiotherapie juist uitbreidde. Eerder werd al duidelijk dat de basispremie volgend jaar gemiddeld 40 euro hoger wordt. (ANP)