Beloning bestuurders woningcorporaties: plus 7 pct

De gemiddelde beloning van bestuurders van woningcorporaties is vorig met 7 procent gestegen.

Dat schrijft minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) in een vanmiddag verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

De cao-lonen bij woningcorporaties zijn in deze periode met bijna 3 procent verhoogd, zo blijkt uit de cao Woondiensten.

Van der Laan geeft geen absolute cijfers over de beloningen. Zijn brief heeft zes bijlagen over beloningen en gouden handdrukken die stuk voor stuk als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

Van der Laan voelt zich door de getallen en stijgingspercentages gesterkt in zijn voornemen om de brutosalarissen van corporatiebestuurders onder de toekomstige nieuwe beloningsnorm voor de (semi)publieke sector van 181.773 euro te brengen. De minister laakt „sommige middelgrote en kleinere corporaties” die hun bestuurders „niet alleen verhoudingsgewijs, maar al te vaak ook feitelijk (veel) ruimer belonen dan de grotere”. Hij vindt dat „niet uit te leggen”.

Volgens de brief heeft Nederland 430 actieve woningcorporaties, die samen zo’n 2,4 miljoen woningen bezitten. De meeste corporaties zijn stichtingen, waar de raad van toezicht de bestuurdersbeloning vaststelt.

De minister bevestigt in zijn brief dat 103 (van de in totaal 800) bestuurders een beloning krijgen die hoger is dan de gemiddelde ministersbeloning van 181.000 euro in 2008.

De minister constateert voor het eerst dat ook sommige raden van toezicht de bovengrens overschrijden van de bezoldigingsnormen die de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft afgesproken.