4 op 5 weeskinderen heeft nog ouder(s)

Ten minste vier van de vijf kinderen in weeshuizen hebben nog zeker één levende ouder. Armoede, niet het overlijden van ouders, is de voornaamste reden waarom kinderen in opvangtehuizen belanden. Dat meldt hulporganisatie Save the children in een nieuw rapport.

Wereldwijd gaat het volgens Save the children om miljoenen kinderen. Ouders zien zich door geldgebrek vaak gedwongen één of meer kinderen af te staan. Omdat weeshuizen dikwijls geld krijgen van regeringen en donoren, is in sommige landen zelfs een „big business” ontstaan van tehuizen die ouders aanzetten kinderen af te staan. In de tehuizen lopen de kinderen het gevaar verkracht of verhandeld te worden, waarschuwt Save the children.

Na de tsunami van 2004 verviervoudigde Indonesië het budget voor weeshuizen in Atjeh, waar uitzonderlijk veel kinderen wees waren geworden. Maar, zo stelt Save the Children, onderzoek wijst uit dat 97,5 procent van de ‘wezen’ in werkelijkheid waren weggedaan door hun ouders, die als gevolg van de tsunami hun huis of baan waren kwijtgeraakt.

Save the children pleit voor meer steun aan gezinnen, om te voorkomen dat ouders hun kinderen moeten afstaan.

Het rapport staat op nrc.nl/buitenland