Van Maanen en een ‘groot deel van de bevolking’

Het is opmerkelijk dat in een stuk van Hans van Maanen over de bedrieglijkheid van getallen in de journalistiek (Opinie & Debat, 21 november) zo prominent staat dat een groot deel van de bevolking niet paraat heeft wat ‘40 procent’ precies betekent.

Deze bewering wordt zonder enige onderbouwing gegeven en ook wordt niet vermeld hoeveel „een groot deel” is. Dit terwijl juist zulk soort algemene en slecht onderbouwde beweringen punt van kritiek zijn in het artikel. Zo worden er als voorbeelden in het stuk kritiek geleverd op beweringen over „meer ongelukken” en „veel diabetes”. Zou Van Maanens bewering over „een groot deel van de bevolking” niet in dezelfde categorie vallen?

Menno Draisma

Scheemda

    • Menno Draisma Scheemda