Hackers kraken server klimaat-instituut

Hackers hebben vorige week ingebroken op de computerserver van een gerenommeerd Brits klimaatinstituut en de gestolen bestanden en e-mails illegaal verspreid op internet. Critici van de klimaatwetenschap zien in de e-mails aanwijzingen voor geknoei met bestaande klimaatmodellen. Maar volgens de betrokken klimaatwetenschappers zijn de e-mails uit hun verband gerukt, selectief verspreid en bedoeld om de klimaatconferentie in Kopenhagen, die over twee weken begint, te ontwrichten.

De e-mails en artikelen uit de periode van 1996 tot enkele weken geleden zijn afkomstig van de Climate Research Unit (CRU) van de universiteit van East Anglia –bekend van de reconstructie van de temperatuur in de laatste duizend jaar. Ze verschenen op een Russische website en werden al snel verspreid via de vele weblogs van sceptici, die er een aantal uitpikten en van commentaar voorzagen.

In een van de e-mails schrijft Phil Jones, directeur van de CRU: ‘I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps [...]’. De Mike in deze tekst is Michael Mann, verantwoordelijk voor de zogeheten ‘hokeystickgrafiek’. Die grafiek laat de snelle temperatuurstijging van de afgelopen decennia zien. Klimaatsceptici proberen al jaren de onjuistheid ervan aan te tonen.

Op de website realclimate.org, die klimaatwetenschappers gebruiken om het publiek voor te lichten over het broeikaseffect, staat dat het woord ‘trick’ in dit geval niet zoiets als ‘trucje’ betekent, maar door wetenschappers wordt gehanteerd in de betekenis van ‘een goede manier om met een probleem om te gaan’.

In sommige e-mails wordt neerbuigend geschreven over wetenschappers die sceptisch zijn over het broeikaseffect. Er wordt gezocht naar manieren om publicatie van hun verhalen in wetenschappelijke tijdschriften te voorkomen.

Wat de e-mails in ieder geval duidelijk maken is dat veel wetenschappers moeite hebben met de omgang met publiciteit en politiek. Hun gebruikelijke wetenschappelijke onzekerheidsmarges worden al snel gezien als gebrek aan bewijs en dus als een reden om geen actie te ondernemen.

Inmiddels hebben ruim zestig regeringsleiders toegezegd naar de klimaattop in Kopenhagen te komen. Op 18 december moet die eindigen in een politiek akkoord over reductie van broeikasgassen en financiering van klimaatbeleid in ontwikkelingslanden.

Gehackte e-mails en reacties via nrc.nl/klimaat