Gratie is geen prerogatief van onze koningin

In het artikel over gratieverleningen door de koning van Marokko (NRC Handelsblad, 19 november) staat het volgende: „Ook in Nederland is gratieverlening uiteindelijk een besluit van de koningin, na raadpleging van de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie.”

Hier duikt de bekende misvatting op, dat gratieverlening ook bij ons een min of meer persoonlijk prerogatief van de koning is. Dat is niet het geval. Gratie wordt verleend bij een Koninklijk Besluit, dat qua aard en status in niets afwijkt van andere Koninklijke Besluiten. Een bewindspersoon, in dit geval de minister van Justitie, is er voor de volle 100 procent verantwoordelijk voor.

Adriaan van Veldhuizen

Uithuizen

    • Adriaan van Veldhuizen Uithuizen