Geen steun harde actie overgewicht

Het aantal dikke mensen is vijf jaar na het convenant verder gestegen. Toch vindt Paul Rosenmöller niet dat de overheid moet bepalen wat mensen thuis eten.

Is het glas halfvol of halfleeg als het gaat om de bestrijding van overgewicht? Het vijfjarig project Convenant Overgewicht leidde niet tot een daling van het aantal te dikke mensen. Bij kinderen is zelfs sprake van een toename van overgewicht. Maar voorzitter Paul Rosenmöller vindt het glas halfvol. „Het is nooit genoeg, maar er is veel bereikt”, vindt de oud-fractieleider van GroenLinks. „Mensen zijn zich bewuster van het probleem en er zijn veel acties geweest om het te voorkomen. Hiervoor moet je een lange adem hebben.”

De verantwoordelijke bewindslieden Klink (minister van Volksgezondheid, CDA), Rouvoet (minister voor Jeugd en Gezin, ChristenUnie) en Bussemaker (staatssecretaris van Volksgezondheid, PvdA) kiezen voor zelfregulering. Fabrikanten, media, gemeenten, scholen, ouders en kinderen moeten het probleem aanpakken. Want er kunnen veel gezondheidsklachten uit voortkomen, zoals suikerziekte.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt de vrijblijvende houding van het kabinet „heel zorgelijk”. „Het schiet niet op”, zegt Kamerlid Arib (PvdA). „Dit is momenteel een van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Het gevoel van urgentie ontbreekt volledig.” Dat de zelfregulering onvoldoende werkt, blijkt volgens haar uit de resultaten van het project Convenant Overwicht.

De Kamer is echter niet voor ferm overheidsingrijpen, zoals een verbod op snoepreclame voor kinderen. Rosenmöller wil wel dat de reclame de komende periode vermindert en hij was ook voor een wettelijk verbod. Nu zegt hij met het oog op de politieke verhoudingen: „Ik wil niet aan een dood paard trekken. Het is ook maar één van de vele acties die je zou moeten ondernemen.”

Vooral mensen uit lage sociaal-economische klassen, onder wie veel allochtonen, lopen het risico op overgewicht. Uit onderzoek van het AMC in Amsterdam is gebleken dat kinderen van Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst twee à drie keer meer kans op overwicht hebben dan Nederlandse.

De CDA-fractie is optimistisch over de ontwikkelingen en gelooft in lokale aanpak, volgens de van Frankrijk afgekeken EPODe-methode. Gemeenten werken daarbij samen met publieke en private partijen aan een gezonde bevolking. Kamerlid Uitslag (CDA) ziet niets in sterker ingrijpen van de overheid. „Ik ben bang dat we doorschieten. Je ziet ouders hun kinderen halvarine en magere melk voorzetten, terwijl kinderen goede voedingsstoffen nodig hebben. Het is idioot te denken dat mensen minder snoep gaan kopen als bepaalde zenders geen reclame meer uitzenden.”

Rosenmöller noemt het makkelijk de schuld bij de overheid te leggen, maar je kan „geen enkele partij missen om succes te boeken. De overheid moet niet gaan bepalen wat mensen thuis eten.”

De bewindslieden hebben in elk geval met zichzelf afgesproken dat zij er voor zorgen dat in 2010 een kwart van alle scholen een gezonde kantine heeft. De Kamer heeft ze gedwongen die ambitie te vergroten: in 2014 moeten alle scholen hun leerlingen gezond eten aanbieden.

Achtergronden op nrc.nl/overgewicht

    • Antoinette Reerink