De mijter van Sint Nicolaas

Sinterklaas een geloofskwestie? Natuurlijk. In de eerste plaats voor kinderen tot zeven, acht jaar, de leeftijd waarop het geloof begint te wankelen. En Sint Nicolaas is uniek, want hij is de enige ‘goedheiligman’ die in seculier Nederland in ere wordt gehouden. Nikolaos van Myra (ca. 280 – ca. 340) is bovendien een heilige met uitstekende geloofsbrieven, zoals vermelding in de Middeleeuwse Legenda Aurea en een eigen feestdag – 6 december – op de katholieke kalender.

Protestants-christelijk Nederland heeft in de negentiende eeuw zijn bezwaren opzij gezet tegen deze heiligenverering en Sint Nicolaas aan de borst gedrukt. En dat doet het nog steeds. Twee belijdende lidmaten van de Protestantse Kerk in Nederland, de CDA-Kamerleden Ad Koppejan en Jan Schinkelshoek, braken vorige week een lans voor het kruis op de mijter van Sint Nicolaas. Een mooi staaltje oecumene: protestanten die het opnemen voor een symbool van bisschoppelijke waardigheid.

De twee CDA’ers ergeren zich aan de gemeente Amsterdam. Die besloot een paar jaar geleden om het christelijke kruis op de mijter van de Sint te vervangen door een Andreaskruis, het wapen van de stad. Terecht hoor, die ergernis. Sint Nicolaas mag dan beschermheilige zijn van Amsterdam, hij is een bisschop en geen gemeenteambtenaar. Waren we niet voor scheiding van kerk en staat?

De Kamerleden hebben zelf een ander bezwaar. Amsterdam heeft namelijk het kruis van de mijter gehaald omwille van ‘het multireligieuze karakter’ van de hoofdstad. Koppejan: „Dit is een krampachtige uitwas van een multiculturele samenleving. Het is onzin om oude christelijke tradities te verdoezelen omdat er nieuwe religies naar Nederland komen.” Zo is het. Myra ligt tegenwoordig in Turkije, maar dat is geen reden om de bisschop tot geloofsafval te dwingen.

Ook zonder kruis houdt Sinterklaas een mijter, staf, tabberd, albe (onderkleed), stola en mantel, alle parafernalia van een priester en bisschop. En Sint betekent heilige. Heel monocultureel allemaal. Kortom: breek zijn staf, hijs hem in een pak en noem hem Klaas. Haal meteen de kruisen van de kerktorens en noem Kerstmis weer Midwinter.

Dirk Vlasblom

    • Dirk Vlasblom