De 'long tail' van een afgesloten project

Kan een inmiddels afgesloten innovatief project van nrc.nl  toch een behoorlijke long tail hebben? Blijkbaar wel, getuige de uitnodiging die onze redactie kreeg  om tijdens een EU-conferentie in Dublin het zogeheten We the People-project te komen toelichten.  Onder deze titel experimenteerden we in 2006 en 2007 met wiki’s en andere mogelijkheden om bezoekers van onze site samen teksten te laten schrijven.

In de eerste fase konden ze alternatieven ontwikkelen voor het in juni 2005 afgewezen Europese Grondwettelijk Verdrag.  Daarna, rond de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006, werd bezoekers de mogelijkheid geboden om samen een alternatief regeerakkoord schrijven, onder meer over de Europese samenwerking.

Sindsdien wilden onder meer de  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) , de Amerikaanse Harvard Universiteit en de Universiteit van Twente  in hoorzittingen en conferenties meer over ons initiatief weten, resulterend in nieuw bezoek aan het project. De WRR refereerde aan We the People in haar rapport Europa in Nederland (2007, pagina 95 in de PDF-uitgave).

Als voordeel noemde de WRR  dat het project tot ,,wekelijkse aandacht in de krant voor een nieuwe Europese Grondwet en gerelateerde thema’s ” leidde. Als nadeel werd de,, niet geringe investering in tijd en kennis”  genoemd die van deelnemers werd gevraagd; daardoor bleef de kring van daadwerkelijke participanten uiteindelijk klein. Een terechte constatering, en een van de redenen waarom We the People - in elk geval tot nu toe - geen verdere follow-up kreeg.

En dan (eind) vorige week Dublin dus. Het ging hier om een van de regionale conferenties die de EU deze maanden organiseert voor maatschappelijke organisaties en burgers uit de 27 lidstaten om hen meer bij Europese wetgeving te betrekken. Uit Nederland waren onder meer de FNV,  Forum,  het Nederlands Juristen Comitee  voor de Mensenrechten, het Nibud en enkele vrouwen-organisaties uitgenodigd.

In Dublin kwamen er opnieuw vragen over de werking van We the People, de hoeveelheid en het soort actieve deelnemers  (enkele honderden, vooral bezoekers van nrc.nl en lezers van de krant) , en de thema’s die de interactie opleverde. Wat betreft het laatste, oordeel zelf aan de hand van de stukken die door deelnemers werden geschreven, onder meer hier (alternatief regeerakkoord over Europa) en  hier, hier en hier (alternatieven voor  de Europese Grondwet).

Wie suggesties heeft voor een vervolg van We the People mag het zeggen.

Kees Versteegh is chef internet van NRC Handelsblad.

    • Kees Versteegh