Apotheker voelt zich bedrogen door Den Haag

Zaterdag maakte ik een vergelijking tussen de verloren beroepseer van de notaris en die van de apotheker. Niet om twee vroeger sjieke beroepsgroepen te steunen in hun heimwee naar betere tijden, maar omdat het werk dat de goeden onder hen doen op het spel staat. Naar aanlelding daarvan schreef apotheker Edgard Weening uit Gieten een

Zaterdag maakte ik een vergelijking tussen de verloren beroepseer van de notaris en die van de apotheker. Niet om twee vroeger sjieke beroepsgroepen te steunen in hun heimwee naar betere tijden, maar omdat het werk dat de goeden onder hen doen op het spel staat.

Naar aanlelding daarvan schreef apotheker Edgard Weening uit Gieten een hartekreet, die weergeeft wat er zijns inziens aan de hand is. Bedrog bij de vaststelling van hun vergoeding. Hieronder letterlijk zijn brief.

,,Apotheken sluiten of fuseren, personeel wordt ontslagen, apotheken gaan failliet. De farmaceutische zorg in Nederland staat zwaar onder druk. Zo op het eerste oog lijkt er voor de gemiddelde patiënt/cliënt niets aan de hand. Maar ondertussen proberen de apothekers zich in alle bochten te wringen om te voldoen aan hun kerntaak om maximale medicatieveiligheid te bieden.

Vanaf het moment dat in 2008 de zorgverzekeraars alleen nog maar de goedkoopste varianten vergoeden zijn de inkomsten in de apotheek fors gedaald en belanden veel apotheken in de rode cijfers.  De inkomsten van de apotheek bestaan uit de receptregeltoeslag én de kortingen en bonussen op de inkoop. Dit systeem is destijds door Staatssecretaris Simons ingevoerd.

Met de daling van de prijzen in 2008 op merkloze geneesmiddelen is de korting op deze middelen gedaald tot nul en moet er zelfs door de apotheker extra worden betaald om deze middelen in huis te krijgen. Deze inkomstendaling wordt niet gecompenseerd door een hogere receptregeltoeslag.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft gemeend dat er voldoende financiële ruimte overblijft voor de apotheek om te kunnen ondernemen. Zij baseren deze gegevens echter op een selecte steekproef naar de financiële boekhouding van apotheken. Kleine apotheken, apotheken die net geïnvesteerd hebben in nieuwbouw, politheken, apotheken met goodwill, apotheken met veel ziekteverzuim, etc. zijn buiten deze steekproef gelaten. Je reinste bedrog.

Een gemiddelde apotheek past 15 keer per dag een recept aan en voorkomt hiermee naar schatting 2-5  geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames per week. De medicatieveiligheid in Nederland is van een hoog niveau en is vanzelfsprekend geworden. Met de huidige inkomsten heeft de apotheker het moeilijk dit niveau te handhaven, laat staan nog verder te verbeteren. Ruimte voor innovatie is er niet meer.

De apotheker heeft een beroepseed afgelegd en neemt zijn zorgplicht serieus. Hij wil het beste voor zijn patiënt maar moet met lede ogen aanzien dat het beleid van de zorgverzekeraars en Den Haag hem die ruimte ontnemen. Pillen van onbekende Indiase oorsprong zijn aangewezen door zorgverzekeraars. De tabletten zijn te zacht, breken al bij het uitdrukken uit de strip, zijn stroef, stinken, etc. De klachten zijn talrijk. De tabletten zullen ongetwijfeld hetzelfde geneesmiddel bevatten maar de kwaliteit ervan is duidelijk gedaald ten opzichte van 2 jaar geleden.

Onderhandelen met de zorgverzekeraar op gelijkwaardig niveau was al niet aan de orde maar is nu onmogelijk geworden sinds de NZA deze week een apotheek heeft verplicht, een door hem niet gewenst, contract met de zorgverzekeraar te tekenen.

De apothekers in Nederland zijn boos, het geduld is op en we worden bedrogen door Den Haag. Binnenkort zullen de apothekers opnieuw actie gaan voeren.

Edgard Weening, Kring-apotheek Oostermoer, Gieten.”

    • Marc Chavannes