Lezersvraag zorgt voor nieuws in eerste webinterview

Minister Klink van Volksgezondheid heeft gereageerd op nieuws uit het eerste webinterview op nrc.nl. Dit nieuws kwam voort uit een lezersvraag tijdens het interview dat NRC-redacteur Sander Voormolen hield met hoogleraar en viroloog Huub Schellekens over de Mexicaanse griep. Lezers van NRC Handelsblad en bezoekers van nrc.nl waren uitgenodigd om tijdens het interview, dat werd gehouden in een chat,  (vervolg-)vragen te stellen en opmerkingen te maken. Dat had direct resultaat.

Tijdens het webinterview vroeg een lezer aan Schellekens of hij vond dat ook mensen met verminderde weerstand die niet behoren tot een van de risicogroepen, toch gevaccineerd zouden moeten worden. Na Schellekens’ bevestigende antwoord stelde Sander Voormolen de vraag of artsen zelf zouden moeten beslissen wie zij inenten. Daarop antwoordde de hoogleraar ook met “ja”, waarna hij zei dat Klinks eerder gedane uitspraak om artsen die dit zouden doen aan te klagen, volgens hem nergens op gebaseerd was. “Ik vrees dat hij die zaak gaat verliezen, omdat in Nederland elke arts elk goedgekeurd middel mag voorschrijven”, aldus Schellekens.

Deze kritiek vormde de eerste zin van een kort nieuwsbericht in NRC Handelsblad, deze hoogleraar haalde immers een dreigement van minister Klink onderuit. Klink reageerde zaterdag.

Het doel van het webinterview-experiment op nrc.nl (via de applicatie Cover it Live)  was gebruik maken van enkele journalistieke mogelijkheden van internet. Denk aan het bieden van transparantie en het inzetten van de kennis van betrokken lezers. Tegelijkertijd zou de lezer kunnen profiteren van de platformfunctie van NRC: in dit geval directe toegang tot een hoogleraar.

De regie van het webinterview bleef wel in handen van de redactie. Dit om de invalshoek, spanningsboog en volgorde van vragen te bewaken. Het combineren van de geplande en nieuwe vragen van de journalist met de vaak zeer relevante vragen van lezers bleek een flinke klus. Zo mailde een lezer dat het webinterview teveel een tweegesprek was gebleven.

Waarschijnlijk hadden de deelnemers aan de chat ook beter gestuurd moeten worden. Doordat de lezers  niet op de hoogte waren van de planning van het gesprek, zat er geen lijn in de ongeveer 90 individuele vragen die binnenkwamen. Dat maakte het lastig om ze in het interview te verwerken. Sander Voormolen en ik moesten tegelijkertijd ook over de antwoorden van Schellekens nadenken, maar toch is het inpassen bij een aantal relevante (vervolg-)vragen toch gelukt.

Daarnaast waren vooral vragen waarin om een oordeel van Schellekens werd gevraagd het meest interessant, maar werden er ook veel feitelijke vragen gesteld. ‘Wat is het verschil tussen de Mexicaanse en de Spaanse griep?’ bijvoorbeeld. Veel van dit soort vragen, maar ook de andere  waarvoor geen plek is gevonden of gewoonweg geen tijd was, zijn niet toegelaten tot de chat. Dat zou tot boze reacties hebben kunnen leiden.

De samenwerking tussen NRC en lezers in dit webinterview leverde in ieder geval nieuws op: voornemens van een minister werden gefundeerd bekritiseerd. En de minister  reageerde erop. Daarnaast gaf Schellekens nog een aantal interessante antwoorden, waar lezers van de chat en het nieuwsbericht in de krant ook iets aan zouden kunnen hebben.

De discussie over het griepbeleid van de regering  wordt waarschijnlijk voortgezet, met dank aan de betrokkenheid van de deelnemers aan het webinterview.

Dolf de Groot is internetredacteur bij NRC Handelsblad.

    • dolf