Voedselcrisis komt niet door biobrandstoffen

De voedselcrisis kan zich zo weer herhalen, kopt NRC Handelsblad terecht op 14 november. Ten onrechte wordt echter de suggestie gewekt dat de vraag naar biobrandstoffen één van de grootste boosdoeners is. Rapporten van de OESO en de FAO ontkrachten dit. De echte oorzaak is de jarenlange internationale verwaarlozing van landbouw voor voedselzekerheid en ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat voedselproductie altijd voorrang moet krijgen boven biobrandstoffen.

Verder wordt in het artikel gesuggereerd dat Nederland een te afwachtende houding aanneemt ten aanzien van de ontwikkeling van de landbouw in ontwikkelingslanden. Nederland stelt 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor gerichte investeringen in duurzame landbouw in Afrika en loopt daarmee voorop. Dat beleid past bij de nieuwe, duurzame Groene Revolutie, die nodig is in Afrika. Deze ‘tweede Groene Revolutie’ moet een revolutie zijn in de meest letterlijke zin. Het betekent een revolutie in ideeën, in technologieën en in landbouw en handelsbeleid, markttoegang en het genereren van financiële middelen. Nederland heeft op dit gebied veel te bieden: we kunnen bijvoorbeeld duurzame productie aan hoogwaardige technologische kennis koppelen want we zijn thuis op beide terreinen. Zo heeft LNV in Ethiopië samen met partners als FAO en de Wageningen Universiteit en lokale counterparts de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig zaaizaad vergroot, onder meer in traditionele gewassen als sesam.

Landbouw hoort in mijn ogen veel meer centraal te worden gesteld in armoedebestrijding. In veel landen is landbouw de motor achter economische ontwikkeling van het platteland. Daarom is transitie van de landbouw het belangrijkste resultaat van de belangrijke VN-commissie CSD (Commissie voor Duurzame Ontwikkeling) die ik een jaar lang mocht voorzitten. Landbouw wordt niet langer gezien als een probleem in het streven naar duurzame ontwikkeling. Landbouw is nu een belangrijk deel van de oplossing.

Gerda Verburg

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    • Gerda Verburg Minister van Landbouw