Schiphol is nutsbedrijf noch staatsbedrijf

Over het artikel ‘Expansie staatsbedrijven zware last voor overheid’ waarin Schiphol genoemd wordt (NRC Handelsblad, 11 november) het volgende. Schiphol is nutsbedrijf noch staatsbedrijf. Schiphol is een zelfstandige onderneming (structuurvennootschap), marktgericht en financieel solide. Wel vervult Schiphol een belangrijke maatschappelijke functie als het gaat om de ontwikkeling van een betrouwbaar en efficiënt multimodaal knooppunt dat Nederland verbindt met de rest van de wereld. De overheid is weliswaar de belangrijkste aandeelhouder, maar Schiphol is voor de eigen kapitaalbehoefte geheel aangewezen op de internationale kapitaalmarkt.

De economische turbulentie gaat ook aan Schiphol niet voorbij. Dit laat onverlet dat Schiphol als bedrijf over een lange reeks van jaren zeer succesvol en winstgevend is. Ter illustratie moge dienen dat de aandeelhouders, onder wie minister Bos van Financiën, vorig jaar door middel van een extra uitkering uit de reserves eenmalig 500 miljoen euro hebben afgeroomd (superdividend).

De indruk wordt nu gewekt dat de strategische samenwerking tussen Schiphol en Aéroports de Paris (AdP) een buitenlands avontuur is waar de overheid risico draagt. De verwerving van de aandelen in AdP is voor het grootste deel gedaan door de opbrengst van uitgifte van nieuwe aandelen. Het verschil in waarde tussen de verworven aandelen AdP en de verkochte aandelen Schiphol is door Schiphol bijgelegd en dus niet gefinancierd met overheidsgeld. Er zijn evenmin staatsgaranties gegeven. Deze transactie drukt dus niet op de overheidsfinanciën en draagt juist bij aan het borgen van het publiek belang van Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie.

Jos Nijhuis

President-directeur Schiphol Group

    • Jos Nijhuis President-Directeur Schiphol Group