Rusland het meest corrupt

De corruptie in het Russische bedrijfsleven is de afgelopen twee jaar flink toegenomen, ondanks herhaalde beloftes van de Russische president Dmitri Medvedev om omkooppraktijken de kop in te drukken. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 3.000 bedrijven in 54 landen, uitgevoerd door adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC).

De bedrijven werd gevraagd hoe vaak ze slachtoffer waren geweest van fraude, omkoping, foutieve boekhouding of andere wanpraktijken. Rusland, waar 89 bedrijven werden ondervraagd, scoorde het hoogst. 71 procent van de bedrijven die de enquête invulden had ten minste één keer een fraudegeval meegemaakt in de afgelopen twaalf maanden. Dat lag in 2007 nog 12 procent lager. „Economische fraude is en blijft een serieus risico voor organisaties in Rusland”, aldus het rapport van PwC.

Na Rusland scoorden Zuid-Afrika (62 procent), Kenia (57 procent), Canada (56 procent), Mexico (51 procent) en Oekraïne (45 procent) het hoogst op de lijst van corrupte landen. Het laagst eindigden Japan (10 procent), Hong Kong (13 procent), Turkije (15 procent) en Nederland (15 procent).

Het rapport van PwC komt een paar dagen nadat de internationale organisatie Transparency International haar jaarlijkse Corruptielijst publiceerde. Ook daarin komt Rusland slecht naar voren, maar niet als slechtste. Op de lijst van 180 landen staat het op een gedeelde 146e plaats, samen met onder meer Sierra Leone, Zimbabwe en Oekraïne. Somalië en Afghanistan komen in dit onderzoek als slechtste uit de bus.

Ook op de lijst van Transparency International scoort Nederland goed. Het staat op de zesde plaats, na Nieuw-Zeeland, Denemarken, Singapore, Zweden, Zwitserland en Finland. Volgens de helft van de Russische bedrijven die de PwC-enquête invulden zijn de maatregelen tegen corruptie en fraude inefficiënt.

De economische crisis vergroot het risico op omkoping en fraude, blijkt uit het rapport . Door de grote financiële val van veel bedrijven gaan economische veranderingen zo snel dat kansen om te frauderen zich veelvuldig voordoen. „Meer mensen zullen de druk voelen om over de schreef te gaan”, aldus het rapport.