Profsectie KNVB houdt 4 mln over

De afdeling betaald voetbal van de KNVB heeft op de balans van seizoen 2008-2009 een overschot van 4.167.000 euro, dat kan worden aangewend voor verschillende doeleinden. De clubs beslissen hierover op de algemene najaarsvergadering van 30 november.

Op de exploitatierekening van het seizoen prijkt een negatief exploitatiesaldo van 1.198.000 euro. Bestemmingsreserves uit het seizoen 2007-2008 zorgen echter voor een positief resultaat. In dat boekjaar hield de profsector dankzij het Europees kampioenschap na aftrek van algemene reserve een bedrag over van 11,7 miljoen euro.

Een miljoen wordt achter de hand gehouden voor een nader te bepalen structurele verbetering van het betaald voetbal. Een half miljoen gaat opnieuw naar de algemene reserve.

Het bestuur betaald voetbal stelt de clubs voor het overschot van 4,1 miljoen onder andere te bestemmen voor de nieuwbouw van het sportcentrum in Zeist (500.000 euro), teruggave contributies (1.996.000), het Accommodatiefonds Topklasse (1 miljoen) en de voetbalpiramide (917.000). Dankzij de plaatsing van het Nederlands elftal voor het WK 2010 heeft de KNVB door hogere omzet aan entreegelden en mediarechten twee miljoen meer verdiend aan baten dan was begroot.

Financieel manager Ron Francis is tevreden: „Wij zijn blij met dit resultaat in deze tijd. De exploitatierekening lijkt negatief, maar door boekhoudkundige regels mogen we de bestemming van het resultaat van het voorgaande jaar niet in de balans van het afgelopen seizoen opnemen. Dat leidt tot veel misverstanden. Evenals in het seizoen 2007-2008 wordt het resultaat dat behaald is met de nationale teams aangewend voor versterking van het voetbal. Een substantieel deel is bovendien bestemd voor maatschappelijke activiteiten, zoals KNVB Cruijff Courts en de vele projecten die we met onze stichting Meer dan Voetbal en de betaaldvoetbalorganisaties uitvoeren op landelijk en regionaal niveau.”

    • Erik Oudshoorn