Misdaadparadox

In het artikel over de paradox van dalende criminaliteit en een groeiend gevoel van onveiligheid (NRC Weekblad, 14 november) blijft een belangrijk facet buiten beschouwing. Namelijk de ontwikkeling in de berichtgeving in de media.

Ik heb de indruk dat zich de laatste vijftien jaar twee verschuivingen hebben voorgedaan. De aandacht van de journalistiek richt zich meer en meer op binnenlandse onderwerpen. Neem het achtuurjournaal van maandag 16 november. Het journaal begint met een binnenlandse fraudezaak en eindigt met de cruciale ontmoeting tussen de presidenten van China en de VS.

De tweede ontwikkeling is de sterk toegenomen media-aandacht voor misdaadzaken, rechterlijke uitspraken en geweldsdelicten, ook weer in Nederland. De kennelijk op dit punt door ‘serieuze’ media ervaren ‘achterstand’ is intussen rap ingehaald. Gelukkig stelt de NRC zich als een van de weinige media vrij terughoudend op.

Als mijn indruk van de veranderende oriëntatie, ook bij kwaliteitsmedia, juist is, zou dit de geconstateerde misdaadparadox deels mede verklaren. Mijn waarneming is zoals gezegd een persoonlijke indruk, en niet gebaseerd op een wetenschappelijke analyse. Een studieonderwerp voor de communicatie wetenschap wellicht, met mogelijk prikkelende conclusies voor de media?

Wim Bekkers, Utrecht

Meer brieven over‘de misdaadparadox’op nrc.nl/weekblad

    • Wim Bekkers