Kilometerheffing zal files niet verminderen

Het kabinet heeft besloten om op een complexe manier kilometerheffing in te voeren (NRC Handelsblad, 14 november). Voor een gemiddelde auto bedraagt deze 0,067 euro/km. Zo’n auto legt ca. 15 km af op een liter brandstof. Met andere woorden: als de accijns met 1 euro per liter wordt verhoogd, heeft men hetzelfde effect: grote, niet-zuinige auto’s betalen meer, zuinige auto’s minder en in de file waar je notoir niet-zuinig rijdt betaal je dus nog meer. Zo wordt ongeveer hetzelfde bereikt als via een duur, ingewikkeld en privacy schendend kastje dat ook nog afhankelijk is van het Galileo satellietsysteem waarvan de realisatie aan een zijden draadje hangt. Nadeel: in de buurt van de grens zal zeker in het buitenland worden getankt. Voordeel: minder kosten, geen schending van privacy, buitenlanders betalen onze accijns ook en het zal niet aantrekkelijk zijn voor zakelijke autohuurders een auto in het buitenland te huren en een half jaar steeds met een andere buitenlandse auto te rijden.

Als men files wil bestrijden, moet men de oorzaken aanpakken. Onze autowegen zijn te vol omdat er te veel auto’s zijn of omdat de capaciteit van ons wegennet ver onvoldoende is. Wil men files bestrijden, dan moet autorijden of onaantrekkelijk duur worden gemaakt, of moet de capaciteit van ons wegennet aanzienlijk worden uitgebreid. Aangezien de kilometerheffing het bovenstaande niet doet, is filevermindering niet te verwachten.

H.F.R. Schöyer

Zoetermeer

    • H.F.R. Schöyer Zoetermeer