Blije bedrijven 2

Wetenschapsbijlage 7-11-09

In het artikel Blije bedrijven kwam de zeggenschap van werknemers binnen een onderneming aan bod. Over de Ondernemingsraad (OR) werd geschreven: ‘De OR is een geïnstutionaliseerde vorm van democratie binnen een bedrijf’ en ‘een OR is in feite een poging democratie in te voeren door middel van méér regels’. Toegeven, de belangstelling van werknemers in de activiteiten van een OR is niet altijd groot. Pas als mensen in hun individuele belang worden geschaad, lijken zij de weg naar een OR te vinden. Maar dat een OR niet meer zou zijn dan een geïnstitutionaliseerde vorm van democratie, doet geen recht aan de positie die een OR binnen een onderneming kan (lees: zou moeten) hebben. Een goed functionerende OR kan veel meer betekenen dan af en toe een adviesje geven of instemmen met de kleur van de kledinghaakjes in de garderobe. Wanneer een OR zijn controlerende functie goed uitoefent, blijven managers scherp en worden zij uitgedaagd om nog betere beslissingen te nemen.Soms is dat lastig, en kan een OR te kampen hebben met kennisachterstand. Maar ook met gezond verstand kan een OR zijn steentje bijdragen bij de bedrijfsvoering en aldus een betere rol spelen dan het simpelweg organiseren van ‘inspraak op papier’ van werknemers.

Jeroen Bijl

voorzitter OR beursgenoteerde

onderneming