Rusland handhaaft moratorium doodstraf

Rusland handhaaft het moratorium op de doodstraf. Dat heeft het Constitutioneel Hof in Sint-Petersburg gisteren bepaald. Volgens de president van het Hof, Valeri Zorkin, moet Rusland het moratorium verlengen totdat het een Europese conventie heeft geratificeerd die strafrechtelijke executies definitief afschaft.

Toen Rusland in 1996 toetrad tot de Raad van Europa, schortte het de doodstraf op. Het Kremlin wilde vervolgens door middel van een wetsvoorstel de doodstraf definitief afschaffen, maar het Russische parlement hield dat tegen omdat een meerderheid van de Russische bevolking voor strafrechtelijke executies was.

Volgens het moratorium dat in 1999 werd ingevoerd mochten geen doodstraffen worden opgelegd zolang niet in heel Rusland juryrechtspraak gold. Tsjetsjenië was op dat moment de enige deelrepubliek zonder juryrechtspraak. Toen besloten werd om met ingang van januari 2010 de juryrechtspraak in Tsjetsjenië in te voeren, dreigde het moratorium zijn rechtskracht te verliezen. Het Constitutioneel Hof heeft nu bepaald dat de invoering van juryrechtspraak in heel Rusland geen voorwaarden schept voor het herintroduceren van de doodstraf.

De Russische regering is zich ervan bewust dat herinvoering van de doodstraf de betrekkingen met de EU zal schaden en het imago van modern land, waarin de rechtsstaat en respect voor de menselijke waarden voorop staan, evenmin goed zal doen.

Volgens recente opiniepeilingen is nog altijd 61 procent van de Russen voor de doodstraf.