Reclame GGZ is misleidend

De Reclame Code Commissie (RCC) vindt een advertentie van de brancheorganisatie voor geestelijke gezondheid „oneerlijk en misleidend”. De advertentie kan mensen er onterecht toe brengen zich te laten behandelen voor psychische klachten.

Dat schrijft de RCC in een uitspraak over een advertentie die GGZ Nederland op Prinsjesdag in de Volkskrant publiceerde. De organisatie stelde daarin dat „dankzij de grote inzet van onze professionals driekwart van onze patiënten binnen een jaar weer is genezen”. Met de advertentie wilde GGZ Nederland de regering en Tweede Kamer overhalen om de bezuinigingsplannen voor de sector in te trekken.

De RCC zegt dat niet uit de cijfers blijkt dat driekwart van de patiënten in een jaar wordt genezen. GGZ Nederland heeft onterecht patiënten meegerekend waarvan de behandeling zonder of met een beperkt resultaat is „beëindigd”, net als patiënten die om andere redenen zijn uitgeschreven.

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) had bij de RCC een klacht ingediend over de advertentie. Deze organisatie, opgericht door de Scientology Kerk, stoort zich al langer aan beweringen van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Zo verwerpt de NCRM de stelling dat een kwart van de Nederlanders ooit een psychische stoornis krijgt. Ze vindt ook dat psychiaters meer bezig zijn met symptoombestrijding dan genezing. Ze schrijven vaak medicijnen voor die volgens de NCRM ernstige bijwerkingen hebben.

GGZ Nederland hoeft geen rectificatie te plaatsen, laat de woordvoerder van de RCC weten. Maar de organisatie mag de advertentie met deze tekst niet meer plaatsen. GGZ Nederland beraadt zich nog op een reactie en de mogelijkheid in beroep te gaan.

    • Frits Baltesen