Reacties politieke partijen

CDA: tevreden

Namens de Kamerfractie van het CDA, feliciteert Henk Jan Ormel Van Rompuy met „de belangrijke functie in Europa en voor Europa”. Vriend en vijand zeiden dat Balkenende moest aanblijven, aldus Ormel: „Zij worden nu op hun wenken bediend”. Partijleider Balkenende zelf noemde Van Rompuy gisteren „een geëngageerd mens” en „een bewogen politicus”.

PvdA: instemming

Bij de PvdA overheerst instemming met de benoeming. Een vaste voorzitter uit een klein land, kan gunstig uitpakken voor andere kleine landen. Over Van Rompuys geschiktheid voor het ambt, zegt Kamerlid Diederik Samsom: „Wie in België 6 parlementen en 50 ministers bij elkaar kan houden, kan ook de EU voorzitten.”

ChristenUnie: blij

De ChristenUnie is blij met Van Rompuy. „Omdat we in hem de bescheiden, intelligente en diplomatieke persoonlijkheid zien, die niet snel presidentje zal spelen van een Verenigde Staten van Europa, waar wij niets in zien.”

SP: niet ongelukkig

De grootste oppositiepartij, de SP, is „niet ongelukkig” met de nieuwe Europese president. Kamerlid Harry van Bommel zegt dat de benoeming „betekent dat de belangen van kleine landen niet zullen ondersneeuwen”. Met de Belg krijgt Europa bovendien „geen superstaatpresident”.

VVD: lage ambitie

„De hoogste baan is aan de man met de laagste ambities gegeven”, zegt VVD-Kamerlid Han ten Broeke: „Dat betekent dat de onafhankelijke Europese landen besloten hebben zich voorlopig niet als Europa te willen manifesteren in de wereld. En dat vind ik jammer.”

GL: middelmaat

Het stelt Femke Halsema, partijleider van GroenLinks, teleur dat Europa een president krijgt die zichzelf een grijze muis noemt. Bovendien had ze gehoopt op een vrouw. Halsema’s partijgenoot in het Europees Parlement, Judith Sargentini, meent dat de regeringsleiders met Van Rompuy hebben gekozen voor de middelmaat. „Op inspirerend leiderschap ligt kennelijk een taboe.”

D66: zonder plan

Een negatieve keuze, noemt D66-leider Alexander Pechtold de benoeming: „Hij is iemand zonder tegenstanders, maar ook zonder ambitie, zonder programma, zonder plan. Een gemiste kans voor Europa.”

SGP: klein land

SGP-leider Bas van der Vlies, geen voorstander van een sterk Europa, is blij dat een vrij ongeprofileerd politicus voorzitter is geworden: „Van Rompuy is van een klein land, wat betekent dat hij toch ook in zekere zin als voorman van de kleine landen kan worden gezien.”