Plannen Onderwijsraad: we zijn weer terug bij af

Maak klassen van 50 tot 75 leerlingen, adviseert de Onderwijsraad (NRC Handelsblad, 13 november). ‘Nee, niet weer’, denk ik met in gedachten de geschiedenis van de afdeling techniek van een ROC. Ooit zaten daar op het leerplein jongens van zestien zelfstandig te werken. Klaslokalen waren er niet. Leerlingen zouden zelf hun leerproces ter hand nemen. Dat was het idee, maar het liep anders. Om de chaos op het plein te verminderen, kwamen eerst plastic schotjes en vervolgens een paar instructieruimtes. Ruime klaslokalen mochten niet, dat was tegen de ideologie van het nieuwe leren. Het zou de leraren maar verleiden tot klassikaal lesgeven. Toch deden we dat. Ook op het leerplein werd lesgegeven. Dat moest met stemverheffing, want elders op het leerplein spraken leerlingen op luide toon over, ja waarover eigelijk?

Na vier jaar kijk ik nog eens rond. Bijna niets bleef zoals het was. Het grote leerplein is verdwenen. Meer lokalen en een ruimere docentenkamer kwamen ervoor terug. Als het aan de Onderwijsraad ligt krijgen we, ben ik bang, weer een school zonder lokalen met alleen pleinen. Terug naar af.

    • Bert Stok