Minister: toezicht corporatie Deventer

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken; PvdA) heeft een externe toezichthouder aangesteld bij woningcorporatie Rentree in Deventer. De corporatie kampt met financiële problemen door deelname aan een risicovol project in de probleemwijk Rivierenwijk.

Ook zijn twee van de vijf leden van de raad van toezicht opgestapt en is er melding gemaakt van ‘integriteitsschendingen’. Welke dat zijn, wil het ministerie van VROM niet zeggen. De directeur-bestuurder werd vorige maand al geschorst wegens „onverenigbare verschillen over het toekomstig beleid en de financiering van projecten”. Dat schrijft Van der Laan in een brief aan de Tweede Kamer. De extern toezichthouder is Ton Lensen, voormalig burgemeester van de gemeente Emmen.

Volgens Van der Laan heeft Rentree (circa 4.000 woningen) „een omvangrijke en risicovolle projectenportefeuille waarvan nog onvoldoende bekend is welke verplichtingen zijn aangegaan en wat de financiële consequenties zijn”. Vooral het verdiepen van de Amstellaan in de Rivierenwijk, een project dat samen met de gemeente wordt gedaan, is „qua kosten en risico een omvangrijk project”.

Van der Laan stelt dat de continuïteit en solvabiliteit van de corporatie op het spel staat. Financieel toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft Rentree de B1-status toegekend: de voorgenomen activiteiten brengen de solvabiliteit in gevaar.

Rentree moet van de minister nu onder meer de projectenportefeuille doorlichten en toelichten hoe die gefinancierd gaat worden. Ook moet een nieuw plan worden gemaakt voor de herontwikkeling van de Amstellaan.

Het is het zoveelste incident in de corporatiesector. Eerder bleken grote problemen bij onder meer Rochdale, Woonbron, SGBB en Servatius. In juni presenteerde Van der Laan zijn toekomstplannen voor de sector. De corporaties komen onder meer onder stringenter toezicht, met minder ruimte voor commerciële activiteiten.