Mbo-bestuurders kraken Keuzegids

Op de website van SintLucas staat opgetogen dat het de beste mbo-instellling is, volgens de eerste Keuzegids MBO. Vandaag zou staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) het eerste exemplaar ervan in Boxtel overhandigen aan voorzitter Walther Tibosch.

Maar SintLucas heeft zich teruggetrokken als gastheer. „Onder druk”, zegt Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de gids.

De ranglijst van Nederlandse scholen voor middelbaar beroepsonderwijs heeft tot ophef geleid onder mbo-bestuurders. De MBO Raad is boos. De koepel noemt de gids, bedoeld voor ouders en leerlingen, door „fouten en regelrechte slordigheden” niet betrouwbaar.

Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, zegt dat een juiste keuze op basis van de gids niet mogelijk is. „Dit is onverantwoord. Ik ben vóór transparantie, maar het mbo is zeer complex. De uitgever is er niet in geslaagd om die ingewikkeldheid te vangen.”

De MBO Raad laakt onder meer de gebruikte methode, waardoor het studentenoordeel „buitenproportioneel” weegt in het eindoordeel. Steenkamp, die eerder bij uitgever HOP Keuzegidsen uitgaf voor hoger onderwijs, erkent dat sommige aspecten beter kunnen, maar staat achter de inhoud. „Dit is de psychologie van iets niet willen accepteren.”

Van Zijl beklaagt zich over gebrek aan overleg. Zijn organisatie weet „pas zes dagen” van de gids.

Steenkamp weerspreekt dat. „Eerder heb ik gepeild of de MBO Raad wilde samenwerken. Toen dat niet lukte, ben ik verder gegaan.” De raad zou deze week „grote druk” hebben uitgeoefend om de gids in te trekken. „Toen dat niet lukte, hebben ze druk uitgeoefend op de staatssecretaris en het SintLucas om de presentatie niet te laten doorgaan.”

Eerder artikel over ranglijst mbo op nrc.nl/binnenland

    • Marieke van Twillert