Koopzondag pas in 2011 ingeperkt

Verscherping van de regels voor koopzondagen kost duizenden banen. De schattingen lopen uiteen van 12.000 deeltijdbanen op korte termijn tot 24.000 zogenoemde ‘kleine banen’. Daarom wil minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) de wijziging van de Winkeltijdenwet pas op 1 januari 2011 laten ingaan. „Elke baan is er nu een”, aldus de minister.

Dat zei Van der Hoeven gisteren tijdens het debat over de koopzondagen in de Tweede Kamer, die zich in meerderheid voor aanscherping van de wet uitsprak. Gemeenten mogen zelf bepalen of een winkelgebied een ontheffing krijgt vanwege toerisme. Zij moeten rekening houden met economische belangen, maar ook met zondagsrust en leefbaarheid.

De oppositionele partijen D66, GroenLinks, de VVD en de PVV verzetten zich tegen het wetsvoorstel. Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) probeerde de minister nog vergeefs via een motie ertoe te bewegen het voorstel aan te houden totdat de economie is aangetrokken. Hij vond het bitter dat in deze tijd van economische recessie „zoveel tijd moet worden besteed aan een wet die de bedrijvigheid beteugelt”.

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat de vermindering van het aantal koopzondagen een banenverlies van 2.000 arbeidsjaren op korte termijn zal opleveren, dat komt neer op 12.000 deeltijdbanen aangezien veel mensen in de detailhandel parttime werken. Volgens de Raad Nederlandse Detailhandel, die zich fel tegen inperking van de koopzondagen heeft verzet, gaat het om het dubbele: 24.000 ‘kleine’ banen.

Kamerlid Ton Elias (VVD) vond het debat over het wetsvoorstel teleurstellend. „Het kost banen en consumentenvrijheid”, aldus Elias. Hij sprak van „een merkwaardig slagveld” en doelde op de alliantie van de socialistische SP en de christelijke SGP, die „een gevecht voeren tegen de moderne maatschappij”.

Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) brak een lans voor „een collectieve rustdag”. Bas van der Vlies (SGP) prees de zondag als „de dag die de Here God aan de mensen heeft gegeven”. Minister Van der Hoeven zei aan het wetsvoorstel te hechten omdat het een eind moet maken aan het „oneigenlijk gebruik” van de toerismebepaling waarop tal van gemeenten zich beroepen. „De hoofdregel is dat de winkels op zondag gesloten zijn”, aldus Van der Hoeven.