Hoe dan ook, praat gewoon eens met Hamas

De heer Pijpers vindt dat er niet met Hamas gepraat kan worden, want het is een terroristische organisatie en pogingen daartoe hebben nog nooit iets uitgehaald (Opiniepagina, 16 november). Dat laatste is zeker waar, maar er zijn wel diverse pogingen ondernomen, ook door Hamas, om met Israël in gesprek te komen, o.a. in januari in Kairo via Egyptische bemiddelaars. Hamas heeft toen ook een bestand van een jaar aangeboden in ruil voor opening van de grenzen, maar Israël heeft toen, volgens zijn beproefde tactiek, een tegenbod gedaan dat voor Hamas onaanvaardbaar was, zodat deze organisatie (wederom) de schuld kon krijgen van het mislukken van de onderhandelingen.

Het heeft geen zin alles wat er in de loop der jaren door wie ook gezegd of gedaan is te blijven ophalen: de grote lijn is dat een land, Palestina, door outsiders veroverd en bezet is (wat geen terreur genoemd mag worden) en dat daartegen verzet is gerezen (wel terreur) en dat men met terroristen niet praat. En nu zijn er velen die vinden dat er met ‘de terroristen’ wel gepraat moet worden – en dat er vooral eens naar geluisterd moet worden.

    • Ir. F. Pronk Brasschaat