Een koninklijk verhuisbericht

Pessimisten opgelet: Amsterdam hoeft het helemaal niet af te leggen tegen Londen als financiële hoofdstad van de wereld. De discussie over het ideale vestigingsklimaat woedt ook in de City.

Labour-leider Gordon Brown doet er in zijn vermoedelijke laatste maanden als premier veel aan om het anti-bankierssentiment onder zijn bevolking politiek te verzilveren. Nu de financiële sector uit het eigen dal kruipt wil de regering-Brown voorkomen dat de schuldenaren van de financiële crisis opnieuw excessieve beloningen opstrijken.

Brown liet deze week de vorstin in haar Queen’s Speech voor het parlement strengere financiële regelgeving aankondigen. Er komt, zo sprak koningin Elisabeth in vol ornaat, wetgeving „to control the system of rewards”.

Concreet: er komen beperkingen op bonussen (minder garanties, minder gericht op de korte termijn en meer in aandelen uitgekeerd) en de financiële toezichthouder FSA krijgt ruimere bevoegdheden om in te grijpen als beloningen uit de bocht vliegen. Eerder dit jaar kondigde Brown al een fiscale maatregel aan die de grootverdieners in de City hard zal raken: de belasting voor topinkomens gaat omhoog van 40 naar 50 procent.

Kritiek op de financiële sector in het algemeen en dit soort maatregelen in het bijzonder leiden ook in Engeland tot de gebruikelijke reacties. Organisaties als de British Bankers Association en de City of London – het aparte bestuursorgaan voor het (oude) financiële district – staan op hun achterste poten. De voorgenomen ingrepen op het beloningsbeleid zijn onwettig, roepen zij in koor. En de belastingverhoging is op de lange termijn onverstandig. Men vreest een vlucht naar oorden waar bankiers ongeremd hun oude gang kunnen gaan. Ja, de positie van Londen als hét financiële centrum van de wereld staat op de tocht.

Hé, waar kennen we die angst van? Precies, dezelfde zorgen klonken in 2007 in Nederland toen ABN Amro door buitenlandse banken uit elkaar werd getrokken. Om de daarmee wegebbende positie van Amsterdam tegen te gaan, richtten onze financiële hotshots het Holland Financial Center op. Deze week werd in Londen een identieke lobbyclub opgezet: TheCityUK. Dat gezelschap wil de Britse financiële sector beschermen en promoten.

De opdracht voor Nederland is simpel: profiteer van de ontstane onrust aan de overkant van de Noordzee. Laat om te beginnen alle beperkingen op topbeloningen van bankiers varen en verlaag het fiscale toptarief. De grootste banken van de wereld komen dan vanzelf vanuit Londen richting Zuidas.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen