Werkloosheid stijgt tot boven de 400.000

De werkloosheid is voor het eerst sinds drie jaar boven de 400.000 uitgekomen, maar stijgt niet snel meer.

De afgelopen maand kwamen er 4.000 werklozen bij, wat het totaal aantal werklozen op 403.000 brengt, ruim 5 procent van de beroepsbevolking.

Volgens de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendmaakte, zijn dat er 111.000 meer dan vorig jaar om deze tijd.

Gemiddeld nam de werkloosheid het afgelopen jaar met 10.000 mensen per maand toe. Vooral in de maanden april (20.000 werklozen erbij) en juni ( 16.000 erbij) ging het hard.

De laatste maanden vlakt de groei echter af. Volgens econoom Michiel Vergeer van het CBS komt dat onder andere door het grote aantal mensen in deeltijd-WW - de teller staat nu op 36.000 personen. Ook wijst hij op de ongeveer 30.000 jongeren die geen baan zijn gaan zoeken na hun opleiding, maar hebben gekozen voor een vervolgopleiding om zo de arbeidsmarkt te vermijden.

Toch verwachten zowel het CBS als het Centraal Planbureau voor 2010 nog een forse stijging van de werkloosheid. Nederland is weliswaar officieel uit de recessie, maar het duurt nog een tijd voordat de gevolgen ervan zijn uitgewerkt. De arbeidsmarkt ijlt na, omdat bedrijven na een crisis vaak lange tijd wachten voor ze weer gaan investeren in nieuw personeel.

Bovendien hebben veel bedrijven de afgelopen maanden reorganisaties in gang gezet die pas in 2010 of 2011 hun beslag krijgen. „Er staan nog veel banen op de tocht. Denk bijvoorbeeld aan TNT Post”, zegt Vergeer. „Daar moeten duizenden mensen uit. De donkere wolk boven de arbeidsmarkt is nog lang niet verdwenen.”

Dat stelt ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar vanochtend gepubliceerde Economic Outlook. De OESO voorspelt voor Nederland weliswaar een economische groei van 0,7 procent in 2010, maar dat herstel is te zwak om een toename van de werkloosheid te voorkomen.

De werkloosheid steeg de afgelopen maand in alle leeftijdsgroepen, maar is met 10,8 procent het grootst onder 15 tot 24 jarigen.

Uitkeringsinstantie UWV meldt vandaag een forse toename van het aantal WW-uitkeringen in oktober met 10.900. Daarmee komt het totale aantal WW-uitkeringen uit op 288.800, 128.000 meer dan vorig jaar.