Wankele prognoses

De gevolgen van de kilometerheffing zijn ingrijpend en onvoldoende onderzocht, betoogt Martin Leijten (nrc.next, 18 november). Hij noemt een aantal mogelijke effecten die er niet om liegen: duurdere huizen, minder leraren, meer autokilometers. Maar Leijtens betoog vertoont zwaktes. Hij doet bijvoorbeeld voorkomen dat beleid pas voor uitvoering in aanmerking komt als álle consequenties bekend zijn. Op die manier zouden we nog steeds zonder algemeen kiesrecht zitten, zonder sociale zekerheid en zonder snelwegnet. Natuurlijk moet een overheid nadenken voor ze iets doet, maar Leijtens positie is eerder technocratisch dan democratisch.

Leijten doet ook alsof de kilometerheffing alleen onbedoelde nadelen en geen voordelen zal opleveren. Zo merkt hij terecht op dat door de hogere prijs per afgelegde kilometer een deel van de bevolking een baan dichter bij huis zal zoeken. En welk type werkgelegenheid is vrijwel altijd in de buurt te vinden? Zorg en onderwijs! De kilometerheffing bestrijdt juist het tekort aan leraren en zorgwerkers. Ik geef toe: deze voorspelling is wankel gefundeerd. Maar niet wankeler dan Leijtens alarmerende prognoses.

Gaston Dorren

Amersfoort

    • Gaston Dorren Amersfoort