Opinie

    • Paul Luttikhuis

Vrouwen worden zwaarst getroffen

Foto uit UNFPA-rapportFoto uit UNFPA-rapport

Het jaarlijkse rapport van het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, State of World Population 2009, is, hoe kan het ook anders, vrijwel geheel gewijd aan klimaatverandering. En daarbinnen kijken de onderzoekers vooral naar de positie van de vrouw. (lees hier en hier berichten)

Volgens het rapport worden vrouwen onevenredig zwaar getroffen door de opwarming van de aarde. Deels komt dat doordat ze meer dan mannen in de landbouw werkzaam zijn, een sector die natuurlijk gevoelig is voor weersveranderingen. Deels komt het ook doordat vrouwen, als degenen die veelal verantwoordelijk zijn voor het familieleven, veel meer dan mannen gebonden zijn aan een vaste plek. En daardoor niet zo gemakkelijk kunnen vluchten bij extreem natuurgeweld, dat veroorzaakt wordt door klimaatverandering.

Veel mensen wonen aan de kust (klik voor vergroting)Veel mensen wonen aan de kust (klik voor vergroting)

De toonzetting van het rapport is vrij dramatisch, de cijfers en de feiten worden soms wat schetsmatig neergezet (de rijke landen moeten hun CO2 reduceren, de arme landen worden getroffen door de gevolgen – ook sommige Afrikaanse reacties spreken van een simplificatie van de werkelijkheid). Maar het rapport bevat wel een aantal interessante observaties. Vooral het feit dat overbevolking en klimaat nadrukkelijk aan elkaar gelieerd worden. Tot eenduidige conclusies komen de onderzoekers niet. Veel van de onderwerpen waarover ze schrijven vragen om nader onderzoek.

Ten slotte wijs ik graag nog even op een artikeltje in The New York Times. Daarin wordt verslag gedaan van een bijeenkomst over menselijk gedrag en energiegebruik. Een van de conclusies: het menselijk handelen is nog veel complexer dan het klimaatsysteem. Al was het maar omdat de mens zijn gedrag soms verandert als hem een vraag wordt gesteld, en een koolstofatoom niet.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis