Raad van State had forse kritiek op km-heffing

De Raad van State heeft dit voorjaar forse kritiek geuit op het kabinetsplan voor de kilometerheffing. De Raad, onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste bestuursrechter, schreef minister Eurlings (Verkeer, CDA) dat het over het voorstel „in deze vorm niet positief” kon adviseren.

Dat staat in het advies van 6 maart dat de Raad deze week openbaar heeft gemaakt. De Raad noemt de invoering van een kilometerheffing via gps-kastjes in auto’s „een risicovolle operatie”. Het gaat om een „massaal proces” met een „aanzienlijk budgettair belang”.

Ook zegt de Raad dat de satelliettechniek „nog geen beproefd” systeem is. „De toelichting ademt een sfeer van onfeilbaarheid van de techniek. De Raad betwijfelt echter of dit terecht is. In ieder geval mag het er niet toe leiden, dat een falen van de techniek leidt tot het verlies aan budgettaire opbrengst”.

Ook plaatst de Raad vraagtekens bij de gevolgen van het afschaffen van de motorrijtuigen- en aanschafbelasting op auto’s. De kilometerheffing vervangt deze belastingen en de opbrengst komt in een apart fonds voor infrastructuur. Daarmee is de opbrengst van de heffing niet langer voor andere zaken dan alleen infrastructuur beschikbaar. Zo wordt de politieke besluitvorming beperkt, aldus de Raad.

Minister Eurlings schreef vorige week aan de Raad onder meer dat vóór definitieve invoering er „grootschalige praktijktests” worden gedaan. „Op deze wijze wordt gewaarborgd dat het nieuwe stelsel pas wordt ingevoerd als is vastgesteld dat het [...] functioneert.”

Op de kritiek over de bestemming van de opbrengst schreef hij: „De besteding van middelen uit het Infrastructuurfonds is uitdrukkelijk onderwerp van jaarlijkse politieke besluitvorming [...].”

Lees het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State via nrcnext.nl/links

    • Arjen Schreuder