nrc.nl/bedrijvenbarometer

nrc.nl/bedrijvenbarometer

Hoe vergaat het Nederlandse bedrijven in tijden van economische tegenslag? NRC Handelsblad peilt ieder kwartaal de stemming op bedrijventerreinen in verschillende delen van het land. Lees op de website vier eerdere reportages, geschreven in augustus, uit Harlingen, Doetinchem, Tilburg en Beverwijk.