Na 30 jaar excuses voor Buikhuisen

Wouter Buikhuisen heeft eindelijk peace of mind. In juni van dit jaar ontving de 76-jarige criminoloog in ruste bezoek van Carel Stolker, de decaan van de Leidse faculteit Rechtsgeleerdheid. Stolker bezocht Buikhuisen in diens woonplaats in Spanje om een streep te trekken onder de ‘affaire Buikhuisen’ die eindjaren zeventig en beginjaren tachtig speelde.

Buikhuisen werd in 1978 hoogleraar criminologie in Leiden. Hij baarde opzien met zijn voornemen onderzoek te gaan doen naar de biologische aspecten van crimineel gedrag. Nadat hierover grote maatschappelijke beroering was ontstaan, columnist Piet Grijs noemde Buikhuisen in Vrij Nederland „een kale, impotente carrièrewetenschapper”, beëindigd de Leidse rechtenfaculteit in 1981 het dienstverband met de wetenschapper.

In het Leids Universitair Weekblad Mare maakt Stolker vandaag bekend waarom hij bij Buikhuisen is langsgegaan. „Het zou je maar gebeuren dat je naam altijd wordt voorafgegaan door het woord ‘affaire’. Dat is toch te bizar voor woorden. Ik wilde juist op zoek naar de man achter de affaire. Ik ben decaan voor mijn personeel, en ook nog een beetje decaan voor hem. Ik wilde van de affaire af. Het ging mij om het menselijke aspect.”

De Leidse universiteit kan lering trekken uit het verloop van de kwestie, meent Stolker. „Het onderzoek dat hij toen voorstelde is nu volstrekt geaccepteerd. Je hoopt in ieder geval dat de universiteit en de faculteit in de toekomst bij controversieel onderzoek de rug recht houden. Daar horen we van te leven.”

De zaak rondom Buikhuisen werd opnieuw opgerakeld toen bekend werd dat Leidse studenten hem als spreker hadden uitgenodigd voor een congres in april volgend jaar. Daar is hij van harte welkom, benadrukt decaan Stolker nu.

Tegen Mare zegt Buikhuisen dat dat het gesprek met Stolker prettig verliep. „Op mijn leeftijd telt nog maar één ding: peace of mind. Stolker heeft mij die peace of mind gegeven. Ik ben blij dat ik weer met een prettig gevoel de rechtenfaculteit in Leiden kan bezoeken.”

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel Na 30 jaar excuses voor criminoloog Buikhuisen (19 november, pagina 2) staat dat Buikhuisen door Leidse rechtenstudenten is uitgenodigd om aan een congres deel te nemen. De uitnodiging daartoe kwam van Carel Stolker, de decaan van de rechtenfaculteit.