Minister ziet af van vaarbelasting

Er komt voorlopig geen heffing voor watersporters. Minister Verburg (LNV, CDA) ziet af van deze vaarbelasting omdat er „geen draagvlak” voor is, zo schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer.

De inkomsten uit de watersportheffing waren bedoeld als een „kwaliteitsimpuls” voor de recreatievaart: de opheffing van de knelpunten in de vaarroutes, het stimuleren van de kleine waterrecreatie en het treffen van milieumaatregelen. Met de heffing zouden onder meer de brug-, sluis- en tolgelden worden afgekocht.

Tot 2013 wordt de aanpak van knelpunten betaald door het Rijk, (bijna 30 miljoen euro), de provincies (ruim 73 miljoen) en derden (bijna 200 miljoen). Vanaf 2013 valt in elk geval de bijdrage van het Rijk weg. Een watersportheffing, waarvan kleine bootjes zonder motor overigens zouden zijn uitgesloten, zou in die leemte moeten voorzien.

De watersportsector is verdeeld. „Er leven vooral bezwaren tegen de hoge kosten, naar onze inschatting 80 miljoen euro, die de watersporters zouden moeten opbrengen”, zegt directeur Nico van Lamsweerde van de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN).

Het is volgens Verburg nu aan de watersportsector andere eigen bijdragen te vinden. Daartoe is de recreatievaart bereid, zegt SRN-directeur Van Lamsweerde. „Wij willen nagaan tegen welk bedrag de watersporters bereid zijn, welke veelal infrastructurele maatregelen zoals bruggen en sluizen te betalen.” De sector hoopt eind dit jaar een haalbaarheidsonderzoek af te ronden. In februari zou dit rapport aan minister Verburg kunnen worden aangeboden.

Het voorstel voor een bijdrage was gedaan door een commissie onder voorzitterschap van oud-LNV-staatssecretaris Gabor. Die vond een eigen bijdrage noodzakelijk. Het achterwege laten van zo’n bijdrage leidt volgens de commissie tot een „onoverzichtelijke lappendeken” van regionale en lokale registratiesystemen en heffingen, „met alle nadelen en belemmeringen voor de gebruikers”. Ook de commissie-Gabor zag weerstand, maar: „Als het nut en de noodzaak van een bijdrageregeling ter versterking van de recreatietoervaart goed worden gecommuniceerd kunnen scepsis en wantrouwen omslaan in draagvlak”, heette het begin dit jaar nog.