Minister wil betere werking Wajong

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) wil een speciaal ‘Wajong-panel’ oprichten om knelpunten weg te werken, die verhinderen dat jongeren met een psychische of fysieke handicap aan de slag komen. Obstakels, die werkgevers ondervinden zodra ze een Wajongere willen aannemen, moeten op deze manier sneller worden verholpen.

Dit zei minister Donner gisteren in een debat met de Tweede Kamer over de nieuwe ‘Wajongwet’ (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) die al op 1 januari moet ingaan. Met het oprichten van een Wajong-panel komt de minister tegemoet aan kritiek van de Kamer, die zich zorgen maakt over de gebrekkige werking van het UWV (arbeidsbureau) en de reïntegratiebureaus bij de bemiddeling van deze jongeren naar de arbeidsmarkt.

De nieuwe wet, waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd, beoogt jongeren met een beperking actief, via een jobcoach, aan een (gedeeltelijke) baan te helpen bij een bedrijf of de overheid. Een jongere die met 18 jaar tot ‘Wajonger’ is bestempeld geldt nu voor 98 procent als arbeidsongeschikt en krijgt zijn leven lang een uitkering, terwijl de meeste jongeren willen en kunnen werken.

De groei van het aantal jongeren met een Wajong-uitkering is groot. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal Wajongeren verdubbelen van 190.000 eind dit jaar tot 400.000 over twintig jaar. Volgens VVD-Kamerlid Stef Blok komen kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD te gemakkelijk in de Wajong terecht. Hij pleitte gisteren voor strengere keuringen.

Minister Donner wil met de nieuwe wet juist meer Wajongeren aan het werk zien te krijgen, zodat eerst de huidige groep kleiner wordt.

Zo’n zeventig procent van de huidige Wajongers zou in staat zijn (deels) werk te verrichten. Bedrijven die een Wajongere in dienst nemen krijgen royale subsidies.