Europees president?

Fabian Amtenbrink en Flora Goudappel vinden de term ‘president’ de lading van de functie van voorzitter van de Europese Raad niet goed dekken (Opinie & Debat, 14 november). Maar zoals ze zelf toegeven wordt de functie in veel verdragstalen wel als ‘president’ aangeduid. Soms omdat het onderscheid tussen president en voorzitter taalkundig niet bestaat. Maar in talen waar dat onderscheid wél bestaat, zoals het Engels en Duits, wordt de term president gebruikt, en niet bijvoorbeeld ‘chairman’. Dit duidt op een bewuste keuze. Wie dan te sterk vastklampt aan de term ‘voorzitter’, riskeert de rol van de toekomstige president te onderschatten. En inderdaad, de president krijgt geen uitvoerende of wetgevende taken. Maar er zijn genoeg landen waar de president vooral een ceremoniële functie uitoefent (bijv. Ierland en Italië). Tot slot lijken de auteurs zich blind te staren op de juridische structuren. Maar in de Sovjet-Unie had de secretaris-generaal van de Communistische Partij ook een onbetekenend baantje – op papier. En de keizers van Rome hadden geen officiële plaats in het staatsbestel. Toch deelden zij de lakens uit. Er zijn genoeg voorbeelden van functies die een eigen dynamiek ontwikkelden, buiten de theorie om. Dat veel media nu al schrijven over de ‘president van Europa’, is niet per se misplaatst, maar kan een voorbode zijn van wat komen gaat.

Henri de Waele

Radboud Universiteit, Nijmegen