Correcties & aanvullingen

Hoogervorst

In het artikel Hoogervorst is trots op zijn zorgstelsel (18 november, pagina 3) is een woord weggevallen. In de zin: „Duitse of Zwitserse ketens zouden hier even goede zorg voor een kwart van de prijs kunnen leveren”, had moeten staan „voor een kwart minder van de prijs”.