Terugbetalen staatshulp is niet meer dan publiciteitsstunt GM

De plechtige verklaring van General Motors (GM) dat het concern zijn overheidsleningen aan het aflossen is, klinkt nogal overdreven. De autoproducent uit Detroit heeft inderdaad al zo’n 500 miljoen euro aan de regering in Berlijn teruggegeven en verwacht de Amerikaanse regering vóór het eind van het jaar 1 miljard dollar (670 miljoen euro) te kunnen terugbetalen, en de Canadese 200 miljoen dollar. Maar het hele verhaal is weinig meer dan een publiciteitsstunt. In Duitsland moet GM bijvoorbeeld boete doen na het torpederen van het door de overheid gesteunde plan om een meerderheidsbelang in Opel aan Magna te verkopen. Maar de Duitse kant van de zaak lijkt tenminste nog enigszins op een echte aflossing. De Noord-Amerikaanse versie heeft meer weg van gebakken lucht.

Dat komt niet alleen doordat GM, dat nu voor het grootste deel in handen is van de VS en Canada, deze overheden in feite terugbetaalt met hun eigen geld. Het komt ook doordat het hele bedrag van 8,1 miljard dollar aan niet in aandelen omgezette kredieten, die de twee regeringen hebben verstrekt, nog steeds op een speciale rekening staat waar GM nog niets mee heeft gedaan. Die rekening moet over zeven maanden worden gesloten, waarna de overheden hun geld sowieso zouden terugkrijgen, tenzij GM om een verlenging zou vragen.

Niettemin zijn de terugbetalingen een signaal dat de 60 miljard dollar aan staatssteun die GM sinds eind vorig jaar heeft ontvangen, gebaseerd was op een rampenscenario dat zich nooit heeft voltrokken. Het schrappen van enige rentebetalingen stelt GM in staat te bezuinigen, ook al is dat maar een paar maanden eerder dan gepland. En het concern had eind september een kasoverschot van 42,6 miljard dollar, terwijl het concern dankzij de sanering slechts 17 miljard dollar aan schulden bezit, waarvan meer dan de helft uitstaat bij de drie eerdergenoemde overheden.

Het aflossen van de overheidskredieten maakt de kans er echter niet echt groter op dat de Amerikaanse belastingbetalers ooit de overige 49,5 miljard dollar zullen terugzien die zij in GM hebben gestoken. Zeker, de sanering heeft het concern van een veel gezonder fundament voorzien. En het heeft het afgelopen kwartaal 3,3 miljard dollar aan contanten gegenereerd, geholpen door stilstaande fabrieken en het vereffenen van rekeningen door het oude GM begin juli.

Maar het zal lastig worden de winst van 1,5 miljard dollar van het derde kwartaal te evenaren. Als de VS quitte willen spelen op hun investering, moet de marktwaarde van GM omhoog naar zo’n 80 miljard dollar. Dat is méér dan het concern waard was in zijn hoogtijdagen, en het zou een verdrievoudiging van de kwartaalwinst vergen naar 5 miljard dollar. Dat lijkt nog steeds een luchtkasteel.

Antony Currie

    • Antony Currie