Opinie

    • Paul Luttikhuis

Politiek gaat trager dan wetenschap

Connie Hedegaard en Yvo de Boer in Kopenhagen (Foto AFP) Connie Hedegaard en Yvo de Boer in Kopenhagen (Foto AFP)

Terwijl de onderhandelaars in de laatste weken voor Kopenhagen alles op alles zetten om van de klimaattop toch nog een succes te maken, gaan de publicaties over het klimaat gewoon door.

De verwachtingen voor een succesvolle conferentie zijn naar beneden bijgesteld (geen verdrag, wel een politiek akkoord), in tegenstelling tot veel wetenschappelijke verwachtingen over ontwikkelingen in het klimaat.

Het Britse meteorologisch instituut, het Met Office Hadley Centre, heeft samen met ruim zestig instituten wereldwijd (waaronder ook het KNMI) in de afgelopen vijf jaar een nieuw klimaatmodel ontwikkeld. Het model, dat de naam E1 kreeg, begint bij het einde: wat moet er gebeuren om onder de 450 ppm CO2-equivanten te blijven. (Download Hier, erg traag, het rapport, of anders hier een mooie kaart over de temperatuurverwachtingen in Europa)

Het nieuwe E1-scenario (klik voor vergroting)Het nieuwe E1-scenario (klik voor vergroting)

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de  Europese Commissie, blijkt dat de emissies tegen het einde van de eeuw vrijwel op nul zouden moeten uitkomen om die grens niet te passeren. Dat zou, zeggen de onderzoekers, wel eens kunnen betekenen dat we in de komende decennia nieuwe technieken moeten ontwikkelen om CO2 uit de lucht te halen.

De gevolgen van een te hoge CO2-concentratie in Europa zijn groot. The Times geeft wat voorbeelden uit het rapport. En hier wordt gewaarschuwd dat dat waarschijnlijk zal leiden tot veel hogere verzekeringskosten.

Volgens Ken Caldeira, van het Carnegie Institution for Science’s Department of Global Ecology in Stanford, blijkt uit de cijfers de noodzaak om snel reductieafspraken te maken des te dwingender. ook volgens Paul van der Linden van het Met Office, leider van het onderzoek, is het rapport een aanbeveling voor krachtige maatregelen in Kopenhagen. Of dat lukt valt nog te bezien.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis