Pensioenwereld pleit voor meer obligaties

De grote Nederlandse pensioenfondsen willen dat de overheid obligaties uitgeeft waarbij de rente gekoppeld is aan de inflatie. Dat schrijft de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) in een advies aan haar eigen aangesloten pensioenfondsen over de gevolgen van de financiële crisis van eind vorig jaar en begin dit jaar.

Minister Donner van Sociale Zaken heeft het advies vanochtend in ontvangst genomen en pleitte voor verbetering van het toezicht binnen pensioenfondsen zelf. Donner heeft eerder voorstellen aangekondigd om het bestuur en toezicht binnen pensioenfondsen te stroomlijnen. In de pensioenwereld bestaat al geruime tijd onvrede over de overlappende overleg- en adviesraden waarin werknemers, gepensioneerden en werkgevers meepraten over het beleid.

Het advies van de VB bevat geen cijfermatige analyse van het gevoerde beleggingsbeleid voor en tijdens de financiële crisis. De beleggingsverliezen zorgden voor de grootste pensioencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is de financiële positie van de pensioenwereld wel verbeterd, maar nog niet hersteld.

De pensioenfondsen vinden dat de overheid hen met de nieuwe categorie obligaties moet helpen om de waarde van de pensioenen op peil te houden als de inflatie snel stijgt. Wanneer de rente en inflatie snel stijgen, lijden obligatiebeleggers grote verliezen en wordt het moeilijker om de reële waarde van de pensioenen in stand te houden.

Weinig Europese overheden geven zulke effecten uit. De Fransen doen het wel. Nederland vindt het te duur. Daar zetten de pensioenfondsen nu tegenover dat de overheid hiermee juist geld kan besparen. Met deze obligaties neemt de overheid het risico weg van een onverwachte inflatiestijging waarvoor beleggers niet gecompenseerd worden. Dan kunnen zij een lagere rente accepteren.