nrc.nl/europablog

Wie worden 'president' van de EU en Hoge Vertegenwoordiger? Als u het weet, kunt u meedoen met de prijsvraag.