Klimaattop toch niet ambitieus

Nu ook de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Chinese ambtgenoot Hu Jintao erkennen dat er ‘te weinig tijd’ is om alle meningsverschillen op de klimaatconferentie in Kopenhagen op te lossen, is besloten de ambities voor de top bij te stellen.

pagina 6 en 7